piątek, lipca 20, 2012

Czerwcowe reminiscencje ,czyli jak zostałem "rezerwowym" AS w Szczecinie..June reminiscences, or how I was "redundant" in Szczecin AS ..

na słupie przed budynkiem uczelni pojawił się "znak".../on a pole in front of the university appeared to "mark" ...

moja "teczka"..my "folder" ..


"martwa natura".. ; ) -."Still Life" ...
mój znak na zadany temat " wieczna miłość"../my character on a given topic "everlasting love" ..