poniedziałek, września 10, 2012

Poetic impression on one of the images on display..Impresja poetycka na temat jednego z obrazów na wystawie

Wiersz pochodzi z przygotowywanego tomiku poezji szczecińskiego poety Gabriela Leśniewskiego ,który zaszczycił swoją recytacją mój wernisaż...