sobota, czerwca 22, 2013

Jeszcze otwarta, zapraszam...
W "MIŁYCH OKOLICZNOŚCIACH PRZYRODY"...


PROSTO PO SZYNACH...SIMPLY THE RAIL ..

W POBLIŻU NAJBARDZIEJ ZNANEJ SZCZECIŃSKIEJ PALMY...NEAR THE MOST KNOWN SZCZECINSK PALMS